MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Baqarah dan Hubungannya dengan Surah Ali ‘Imran

Penjelasan Lengkap Surah Al Baqarah dan Hubungannya dengan Surah Ali ‘Imran
Add Comments
2/24/2017

Surah Al-Baqarah - 5 Ayat Pertama

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, Karunia, Taufik dan Hidayah-nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hidup di Dunia ini, serta semoga kita semua selalu mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...

 

Shalawat, Salam serta Taslim kepada sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam Nabi Besar Sayyidina Maulana Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman Kegelapan dan Kebodohan menuju zaman Terang Benerang, sangat jelas perbedaan antara Hak dan Bathil serta penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat ini.

 

Pada Artikel ini kami akan membahas Penjelasan Lengkap Surah Al Baqarah dan Hubungannya dengan Surah Ali ‘Imran. Sebelum masuk ke Materi marilah kita membaca Ta‘awuz : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ “A’udzu billahi minasy syaithonir rojiim” dan Basmalah : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم “Bismillahirraahmanirrahiim” Agar Bacaan yang dibaca menjadi Berkah dan Bermanfaat. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...


Surah Al Baqarah yang 286 Ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan Tahun Hijrah, Kecuali Ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji Wadaa' (Hajji Nabi Muhammad Saw, yang Terakhir), Surah Al Baqarah merupakan Surah Kedua didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Fatihah. Seluruh Ayat dari Surah Al Baqarah termasuk Golongan Madaniyyah, merupakan Surah yang Terpanjang di antara Surah-surah Al-Qur’an yang di dalamnya terdapat pula Ayat yang Terpanjang (Ayat 282). Surah ini dinamai Al Baqarah karena di dalamnya disebutkan Kisah Penyembelihan Sapi Betina yang diperintahkan Allah Swt, kepada Bani Israil (Ayat 67 sampai dengan 74), dimana dijelaskan Watak Orang Yahudi pada Umumnya. Dinamai Fusthaatul-Quran (Puncak Al-Qur’an) karena memuat beberapa Hukum yang tidak disebutkan dalam Surah yang lain. Dinamai juga Surah Alif-Laam-Miimkarena Surah ini dimulai dengan Alif-Laam-Miim.


Pokok-pokok Isinya, ialah:
1.       Keimanan:
Dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.

2.       Hukum-hukum:
Perintah Mengerjakan Shalat, Menunaikan Zakat, Hukum Puasa, Hukum Haji dan Umrah, Hukum Qishash, Hal-hal yang Halal dan yang Haram, Bernafkah di jalan Allah Swt, Hukum Arak dan Judi, Cara Menyantuni Anak Yatim, Larangan Riba, Hutang Piutang, Nafkah dan yang berhak menerimanya, Wasiyat kepada dua orang Ibu-Bapak dan Kaum Kerabat, Hukum Sumpah, Kewajiban menyampaikan Amanat, Sihir, Hukum Merusak Mesjid, Hukum Merubah Kitab-kitab Allah Swt, Hukum Haidh, 'Iddah, Thalak, Khulu', Ilaa' dan Hukum Susuan, Hukum Melamar, Mahar, Larangan Mengawini Wanita musyrik dan Sebaliknya serta Hukum Perang.

3.       Kisah-kisah:
Kisah penciptaan Nabi Adam a.s., Kisah Nabi Ibrahim a.s., Kisah Nabi Musa a.s. dengan Bani Israil.

4.       Dan Lain-lain:
Sifat-sifat orang yang Bertakwa, Sifat Orang-orang Munafik, Sifat-sifat Allah Swt, Perumpamaan-perumpamaan, Kiblat, Kebangkitan Sesudah Mati.

Kesimpulan Surah Al Baqarah ialah:
1.     Menjelaskan beberapa hukum dalam Agam Islam.
2.     Mengemukakan beberapa Perumpamaan.
3.     Mengemukakan Hujjah-hujjah.

Persesuaian Surah Al Baqarah dengan Surah Ali ‘Imran
1.    Dalam Surah Al Baqarah disebutkan Nabi Adam a.s. yang langsung diciptakan Allah Swt, sedang dalam Surah Ali 'Imrandisebutkan tentang Kelahiran Nabi Isa a.s. yang kedua-duanya dijadikan Allah Swt, Menyimpang dari Kebiasaan.
2.   Dalam Surah Al Baqarah sifat dan perbuatan Orang-orang Yahudi dibentangkan secara luas, disertai dengan Hujjah untuk mematahkan Hujjah-hujjah mereka yang membela kesesatan, sedang dalam Surah Ali 'Imran dibentangkan Hal-hal yang serupa yang berhubungan dengan Orang Nasrani.
3.  Surah Al Baqarah dimulai dengan menyebutkan Tiga Golongan Manusia, ialah Orang-orang Mukmin, Orang-orang Kafir dan Orang-orang Munafik, sedang Surah Ali 'Imran dimulai dengan menyebutkan Orang-orang yang Suka Menta'wilkan Ayat yang Mutasyabihaat dengan Ta'wilyang salah untuk Memfitnah Orang mukmin dan menyebutkan Orang yang mempunyai Keahlian dalam Menta'wilkannya.
4.   Surah Al Baqarah disudahi dengan Permohonan kepada Allah Swt, agar diampuni Kesalahan-kesalahan dan Kealpaan dalam Melaksanakan Taat, sedang Surah Ali 'Imran disudahi dengan Permohonan kepada Allah Swt, agar Dia memberi Pahala atas Amal Kebaikan Hamba-Nya.
5.    Surah Al Baqarah dimulai dengan menyebutkan Sifat-sifat orang yang Bertakwa, sedang Surah Ali 'Imran dimulai dengan Perintah Bertaqwa.


Demikian Artikel mengenai Penjelasan Lengkap Surah Al Baqarah dan Hubungannya dengan Surah Ali ‘Imran, kita akhiri dengan membaca Hamdallah : الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ “Alhamdulillahirabbil ’Alamin”.