MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Haaqqah dan Hubungannya dengan Surah Al Ma’aarij

Penjelasan Lengkap Surah Al Haaqqah dan Hubungannya dengan Surah Al Ma’aarij
Add Comments
8/02/2017



Surah Al Haaqqah Ayat 1-8

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Haaqqah secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al Ma’aarij. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Haaqqah terdiri atas 52 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah Surah Al Mulk. Surah Al Haaqqah Merupakan Surah Ke-69 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Qalam. Nama Al Haaqqahdiambil dari kata Al Haaqqah yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini yang artinya Hari Kiamat.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Peringatan tentang Azab yang ditimpakan kepada Kaum-kaum Tsamud, 'Aad, Fir'aun, Naum Nabi Nuh a.s dan Kaum-kaum sebelum Mereka yang mengingkari Rasul-rasul Mereka pada Hari Kiamat, Kejadian-kejadian Mereka pada Hari Kiamat dan Hari Berhisab, Penegasan Allah Swt, Bahwa Al-Qur’an itu Benar-benar Wahyu Allah Swt,.

Surah Al Haaqqah - The Inevitable Reality

Surah Al Haaqqah memberi Peringatan kepada Mereka yang tidak mentaati Rasulullah Saw, dengan memberikan contoh-contoh tentang Azab yang ditimpakan kepada Umat yang dahulu yang mengingkari Rasul-rasul-Nya.

Hubungan Surah Al Haaqqah Dengan Surah Al Ma'aarij
1.      Surah Al Ma'aarij melengkapi Surah Al Haaqqahtentang Gambaran Hari Kiamat dan Hari Berhisab.
2.     Dalam Surah Al Haaqqah disebutkan Dua Golongan Manusia pada Hari Kiamat yaitu Ahli Syurga yang menerima Kitab dari sebelah Kanannya dan Ahli Neraka yang menerima Kitab dari sebelah Kirinya, sedang Surah Al Ma'aarijmenerangkan Sifat-sifat Kedua Golongan itu.