MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Humazah dan Hubungannya dengan Surah Al Fiil

Penjelasan Lengkap Surah Al Humazah dan Hubungannya dengan Surah Al Fiil
Add Comments
8/08/2017

Surah Al Humazah Ayat 1-9

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Humazah secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu SurahAl Fiil. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Humazah terdiri atas 9 Ayat, termasuk Golongan Surah-Surah Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah Al Qiyaamah. Surah Al Humazah Merupakan Surah Ke-104 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al 'Ashr. Dinamai Al Humazah (Pengumpat) diambil dari perkataan Humazah yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Ancaman Allah Swt, terhadap Orang-orang yang Suka Mencela Orang lain, Suka mengumpat dan Suka mengumpulkan Harta tetapi tidak Menafkahkannya di Jalan Allah Swt,.

Surah Al Humazah

Dalam Surah Al Humazahditerangkan bahwa Orang-orang yang suka mencela Orang-orang lain, Suka Memfitnah dan suka mengumpulkan Harta tetapi tidak dinafkahkannya di Jalan Allah Swt, akan diazab.

Hubungan Surah Al Humazah Dengan Surah Al Fiil
Dalam Surah Humazah diterangkan bahwa Harta tidak berguna sedikitpun untuk menghadapi Kekuasaan Allah Swt, sedang Surah Al Fiil menerangkan bahwa tentara Gajah dengan segala macam Perlengkapan Perangnya tidak dapat menghadapi Kekuasaan Allah Swt,.