MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Infithaar dan Hubungannya dengan Surah Al Muthaffifiin

Penjelasan Lengkap Surah Al Infithaar dan Hubungannya dengan Surah Al Muthaffifiin
Add Comments
8/04/2017Surah Al Infithaar Ayat 1-10

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Infithaar secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al Muthaffifiin. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Infithaar terdiri atas 19 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyahdan diturunkan sesudah Surah An Naazi'aat. Surah Al Infithaar Merupakan Surah Ke-82 didalam Al-Qur’an Setelah Surah At Takwir. Al Infithaar yang dijadikan nama untuk Surah ini adalah kata asal dari kata Infatharat (Terbelah) yang terdapat pada Ayat Pertama.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Hari Kiamat, Peringatan kepada manusia agar tidak terpedaya sehingga Durhaka kepada Allah Swt, adanya Malaikat yang selalu Menjaga dan Mencatat segala Amal Perbuatan Manusia, Pada Hari Kiamat Manusia tak dapat Menolong Orang lain, dan hanya Kekuasaan Allah-lah yang berlaku pada waktu itu.

Surah Al Infithaar

Surah Al Infithaar ini menggambarkan Kejadian-kejadian pada Hari Kiamat, dan menerangkan keingkaran manusia kepada Karunia Allah Swt, dan Bahwa segala Amal Perbuatan Mereka itu akan mendapat Pembalasan.

Hubungan Surah Al Infithaar Dengan Surah Al Muthaffifiin
1.      Dalam Surah Al Infithaar ini Allah Swt, menjelaskan adanya Malaikat yang Menjaga dan Mencatat Amal Perbuatan Manusia, lalu pada Surah Al Muthaffifiin dijelaskan lagi tentang Buku catatan itu.
2.     Dalam Surah Al Infithaar ini secara singkat diterangkan Dua Golongan Manusia pada Hari Kiamat yaitu Orang-orang yang Berbuat Kebajikan dan Orang-orang yang Berbuat Kebajikan dan Orang-orang yang Durhaka. Maka dalam Surah Al Muthaffifiin diuraikan lebih luas keadaan dan Sifat Kedua Golongan Manusia itu.