MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Mumtahanah dan Hubungannya dengan Surah Ash Shaff

Penjelasan Lengkap Surah Al Mumtahanah dan Hubungannya dengan Surah Ash Shaff
Add Comments
8/02/2017Surah Al Mumtahanah Ayat 1-4

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Mumtahanah secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Ash Shaff. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Mumtahanah terdiri atas 13 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah Surah Al Ahzab. Surah Al Mumtahanah Merupakan Surah Ke-60 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Hasyr. Dinamai Al Mumtahanah (Wanita yang diuji), diambil dari kata "Famtahinuuhunna" yang berarti Maka Ujilah Mereka, yang terdapat pada Ayat 10 Surah ini.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
1.       Hukum-hukum:
Larangan mengadakan Hubungan Persahabatan dengan Orang-orang Kafir yang Memusuhi Islam, sedang dengan Orang-orang Kafir yang tidak memusuhi Islam boleh mengadakan Persahabatan, Hukum Perkawinan bagi Orang-orang yang Pindah Agama.

2.       Kisah-kisah:
Kisah Nabi Ibrahim a.s. bersama Kaumnya sebagai contoh dan teladan bagi Orang-orang mukmin.

Surah Al Mumtahanah - The Examined One

Surah ini menerangkan tentang Pergaulan Orang-orang Islam dan yang Bukan Islam dalam waktu Perang dan Damai serta dari segi Perkawinan.

Hubungan Surah Al Mumtahanah Dengan Surah Ash Shaff
Pada Surah Al Mumtahanah Allah Swt, melarang Orang-orang Muslim mengadakan Hubungan Persahabatan dengan Orang-orang Kafir dan meninggalkan Orang-orang Mukmin, sedang Surah Ash Shaff menguatkannya dengan menganjurkan agar Berjihad di Jalan Allah Swt,.