MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Qiyaamah dan Hubungannya dengan Surah Al Insaan

Penjelasan Lengkap Surah Al Qiyaamah dan Hubungannya dengan Surah Al Insaan
Add Comments
8/04/2017Surah Al Qiyaamah Ayat 1-19

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Qiyaamah secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al Insaan. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Qiyaamah terdiri atas 40 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah Surah Al Qaari'ah. Surah Al Qiyaamah Merupakan Surah Ke-75 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Muddatstsir. Dinamai Al Qiyaamah (Hari Kiamat) diambil dari perkataan Al Qiyaamah yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Kepastian terjadinya Hari Kiamat dan Huru-hara yang terjadi padanya, Jaminan Allah Swt, terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an dalam dada Nabi sehingga Nabi tidak lupa tentang urutan arti dan Pembacaannya, Celaan Allah Swt, kepada Orang-orang Musyrik yang lebih mencintai Dunia dan Meninggalkan Akhirat, serta keadaan Manusia di Waktu Sakaratul Maut.

Surah Al Qiyaamah

Surah Al Qiyaamah menerangkan tentang Hari Kiamat, disertai Bukti-buktinya dan keadaan pada Hari Kiamat tersebut.

Hubungan Surah Al Qiyaamah Dengan Surah Al Insaan
1.     Surah Al Qiyaamahdiakhiri dengan Peringatan kepada manusia akan asal kejadiannya, sedangkan Surah Al Insaandimulai pula dengan Peringatan tersebut serta memberinya Petunjuk akan Jalan yang membawa Manusia kepada Kesempurnaan.
2.     Kedua Surah ini sama-sama mencela Orang-orang yang lebih mencintai Dunia dan meninggalkan Akhirat.
3.      Surah Al Qiyaamahmenerangkan huru-hara pada Hari Kiamat dan Azab yang dialami Orang-orang Kafir di waktu itu, sedang Surah Al insaanmenerangkan keadaan yang dialami Orang-orang yang Bertakwa dan Berbakti, di Akhirat dan di dalam Syurga nanti.