MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Ath Thuur dan Hubungannya dengan Surah An Najm

Penjelasan Lengkap Surah Ath Thuur dan Hubungannya dengan Surah An Najm
Add Comments
8/02/2017 Surah Ath Thuur Ayat 1-11

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Ath Thuur secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah An Najm. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Ath Thuur terdiri atas 49 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah As Sajdah. Surah Ath Thuur Merupakan Surah Ke-52 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Adz Dzaariyaat. Dinamai Ath Thuur (Bukit) diambil dari perkataan Ath Thuur yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini. Yang dimaksud dengan Bukit di sini ialah Bukit Thursina yang terletak di Semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa a.s menerima Wahyu dari Tuhannya.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
1.       Keimanan:
Keadaan Orang-orang Kafir di dalam Neraka dan keadaan Orang-orang Beriman di dalam Syurga, Bukti Kekuasaan dan Keesaan Allah Swt, setiap Orang bertanggung jawab terhadap Perbuatannya masing-masing, sekalipun demikian Bapak dan Anak akan dikumpulkan Allah Swt, dalam Syurga apabila kedua-duanya sama-sama Beriman.

2.       Hukum-hukum:
Kewajiban untuk tetap Berda'wah dan Anjuran melakukan Zikir dan Tasbih pada waktu Siang dan Malam.

3.       Dan lain-lain:
Orang-orang Zalim pasti mendapat Siksaan Allah Swt, di Dunia dan di Akhirat, Allah Swt, tetap akan Menjaga dan Melindungi Nabi Muhammad Saw,.

Surah Ath Thuur - Demi Bukit

Surah Ath Thuur mengandung hal-hal yang Berhubungan dengan penegasan adanya Hari Berbangkit, keadaan Orang-orang Kafir dan Orang-orang Mukmin di Hari Kiamat, keadaan Syurga sebagai tempat Orang-orang yang Bertakwa dan Hujjah-hujjah yang menunjukkan kebatalan kepercayaan Orang-orang Musyrik. Surah ini diakhiri dengan menyebutkan Nasehat-nasehat kepada Rasulullah Saw, dan Orang-orang Mukmin.

Hubungan Surah Ath Thuur Dengan Surah An Najm
1.    Surah Ath Thuurditutup dengan menyebut Bintang-bintang, sedang Surah An Najm dibuka dengan menyebut Bintang pula.
2.    Dalam Surah Ath Thuur disebutkan Tuduhan Orang Kafir Bahwa Al-Qur’an dibuat oleh Nabi Muhammad Saw, sedang dalam Surah An Najmditegaskan Bahwa Al-Qur’an itu Benar-benar Wahyu dari Allah Swt,.
3.     Dalam Surah Ath Thuur diterangkan Bahwa Nabi Muhammad Saw, selalu berada di bawah Inayah Allah Swt, sedang dalam Surah An Najm dibayangkan bagaimana Kebesaran dan Kemuliaan Nabi Muhammad Saw,.