MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Cara Mengenal Diri Sendiri

Cara Mengenal Diri Sendiri
Add Comments
8/30/2019


Who am I ?

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, Karunia, Taufik dan Hidayah-nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hidup di Dunia ini, serta semoga kita semua selalu mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...

Shalawat, Salam serta Taslim kepada sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam Nabi Besar Sayyidina Maulana Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman Kegelapan dan Kebodohan menuju zaman Terang Benerang, sangat jelas perbedaan antara Hak dan Bathil serta penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan membahas mengenai Cara Mengenal Diri Sendiri. Sebelum masuk ke Materi marilah kita membaca Ta‘awuz : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ “A’udzu billahi minasy syaithonir rojiim” dan Basmalah : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ “Bismillahirraahmanirrahiim” Agar Bacaan yang dibaca menjadi Berkah dan Bermanfaat. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...

Siapa kita?

Kita biasa menyebut diri kita adalah manusia. Lalu apa itu manusia? Dalam Al-qur’an manusia adalah makhluk Allah. Makhluk yang hidup di dunia tidak lepas dari sang pencipta. Jadi, jika kita bisa mengenali diri kita, maka kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat. Namun, tidak hanya itu, jika kita berhasil mengenal diri kita, hal yang kita inginkan di dunia akan lebih mudah kita capai yaitu “Kebahagiaan” dan “Kesuksesan”.

Untuk apa kita diciptakan?

Allah maha pencipta, pasti memiliki maksud dan tujuan mengapa manusia diciptakan dan hidup di bumi. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 2 : 30-33 yang artinya:
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak Engkau ketahui.”  Dia mengajar kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian memaparkannya kepada para malaikat, lalu berfirman: “Sebutkanlah kepadaKu nama-nama benda itu, jika kamu ‘orang-orang’ yang benar.” Mereka berkata: “Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Allah berfirman: “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini !” Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: “Bukankah sudah Aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan kamu sembunyikan?”

Manusia diciptakan tentu untuk memberikan manfaat serta kontribusi bagi kehidupan di dunia. Setiap manusia diciptakan Allah dengan rancangan khusus, sehingga memiliki keunikan, kemampuan, kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda pada setiap individu. Untuk itu, penting bagi kita dalam mengenali diri sendiri. Walaupun jumlah manusia yang Allah ciptakan sangat banyak, namun Allah menciptakan manusia dengan kemampuannya yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara kita menemukan potensi diri? Semua itu, hanya kita yang tahu sederhananya, pikirkan apa yang menjadi hal yang kita sukai dan yang tidak disukai. Jika anda senang dalam melukis, berlatih dan asah terus kemampuan anda, namun jika anda tidak senang dalam menghitung, jangan pernah memaksa melakukan hal yang tidak anda sukai. Belajarlahlah sedikit saja yang bisa anda pahami. Segala usaha yang kita lakukan untuk mengenal diri kita lebih dalam adalah bentuk rasa syuqur kita kepada sang pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membuat kita semakin dekat kepada Allah.

 “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS Ibrahim : 7)


Demikian Artikel mengenai Cara Mengenal Diri Sendiri, kita akhiri dengan mebaca Hamdallah : اَ الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ “Alhamdulillahirabbil ’Alamin”.