MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Az Zumar dan Hubungannya dengan Surah Al Mu'min

Penjelasan Lengkap Surah Az Zumar dan Hubungannya dengan Surah Al Mu'min
Add Comments
6/02/2017

Surah Az Zumar Ayat 1-2 

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Az Zumar secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al Mu’min. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Az Zumar terdiri ataz 75 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyyah, diturunkan Sesudah Surah Saba'. Surah Az Zumar Merupakan Surah Ke-39 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Shaad. Dinamakan Az Zumar (Rombongan-rombongan) karena Perkataan Az Zumar yang terdapat pada Ayat 71 dan 73 ini. Dalam Ayat-ayat tersebut diterangkan Keadaan Manusia di Hari Kiamat setelah Mereka dihisab, di waktu itu Mereka terbagi atas Dua Rombongan, Satu Rombongan dibawa ke Neraka dan Satu Rombongan lagi dibawa ke Syurga. Masing-masing Rombongan Memperoleh Balasan dari apa yang Mereka Kerjakan di Dunia dahulu. Surah ini dinamakan juga Al Ghuraf (Kamar-kamar) Berhubung Perkataan Ghuraf yang terdapat pada Ayat 20, dimana diterangkan Keadaan Kamar-kamar dalam Syurga yang diperoleh Orang-orang yang Bertakwa.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
1.       Keimanan:
Dalil-dalil ke-Esaan dan Kekuasaan Allah Swt, Malaikat-malaikat Berkumpul di Sekeliling 'Arsy Bertasbih kepada Tuhannya, pada Hari Kiamat Tiap-tiap Orang Mempunyai Catatan Amalannya Masing-masing.

2.       Kisah-kisah:
Perintah Memurnikan Ketaatan kepada Allah Swt, Larangan Berputus asa terhadap Rahmat Allah Swt,.

3.       Dan lain-lain:
Tabiat Orang-orang Musyrik dalam Keadaan Senang dan Susah, Perumpamaan dalam Al-Qur’an dan Faedahnya, Kedahsyatan Hari Kiamat, Air Muka Orang Musyrik dan Air Muka Orang Mukmin pada Hari Kiamat, Janji Allah Swt, Mengampuni Orang-orang yang Bersalah bila Mereka Bertaubat.

Dari Surah Az Zumar dapat diambil Pelajaran sebagai berikut:
a.    Al-Qur’an adalah Petunjuk yang Paling Sempurna bagi Manusia.
b.    Tiap-tiap Makhluk akan Mati dan di Akhirat akan dihisab tentang Amalan-amalannya.
c.    Sekalipun Manusia itu banyak Ddosanya, dilarang Berputus-asa terhadap Rahmat Allah Swt,.

Hubungan Surah Az Zumar Dengan Surah Al Mu'min
1.  Surah Az Zumar Menerangkan Bagaimana Kesudahan Orang-orang Mukmin dan Kesudahan Orang-orang Kafir yang selalu Mengingkari Nabi yang diutus kepada Mereka. Surah Al Mu'min Menerangkan Bahwa Allah Swt, Mengampuni segala Dosa Hamba-Nya yang mau Mengikuti Jalan yang Benar. Hal ini Merupakan Ajakan Allah Swt, kepada Orang-orang Kafir agar Mereka Beriman.
2.   Sama-sama Mengutarakan Hal-hal yang Berhubungan dengan Keadaan Hari Kiamat, Keadaan Mahsyar, Syurga dan Neraka.