MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Muhammad dan Hubungannya dengan Surah Al Fath

Penjelasan Lengkap Surah Muhammad dan Hubungannya dengan Surah Al Fath
Add Comments
7/28/2017

Surah Muhammad Ayat 1-11

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Muhammad secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu SurahAl Fath. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Muhammad terdiri atas 38 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah Surah Al Hadiid. Surah Muhammad Merupakan Surah Ke-47 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Ahqaaf. Nama Muhammad sebagai nama Surah ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada Ayat Surah ini. Pada Ayat1, 2, dan Surah ini, Allah Swt, membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh Orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan hasil yang diperoleh oleh Orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, Merekalah Orang-orang yang beriman dan mengikuti yang Hak, diterima Allah Swt, semua Amalnya, diampuni segala Kesalahannya. Adapun Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad Saw, adalah Orang-orang yang mengikuti Kebatilan, Amalnya tidak diterima, dosa Mereka tidak diampuni, kepada Mereka dijanjikan Azab di Dunia dan di Akhirat. Dinamai juga dengan Al Qital (Peperangan), karena sebahagian besar Surah ini mengutarakan tentang Peperangan dan Pokok-pokok Hukumnya, serta bagaimana seharusnya sikap Orang-orang Mukmin terhadap Orang-orangKafir.

Pokok-pokok Isinya, ialah :
1.       Keimanan:
Orang yang Mati Syahid akan Masuk Syurga,Balasan-balasan yang disediakan di Akhirat bagi Orang-orang yang Takwa dan Orang-orang yang Durhaka, serta Keesaan keesaan Allah.

2.       Hukum-Hukum:
Menumpas musuh pada permulaan Peperangan (Sebelum Gejala-gejala Kemenangan), menawan Mereka kalau telah kelihatan Gejala-gejala Kemenangan, membebaskan tawanan itu dengan menerima tebusan atau tidak, serta Larangan mengajak damai apabila telah nyata Kemenangan.

3.       Dan lain-lain:
Allah Swt, selalu memberi Cobaan kepada Orang-orangMukmin, untuk mengetahui siapa yang Berjihad dan siapa yang Sabar,Kehidupan Dunia adalah Permainan belaka dan BahwaIman dan Takwalah yang menghasilkan Pahala, Allah Swt, akan Menolong Orang yang Menolong Agamanya.

Surah Muhammad

SurahMuhammad menerangkan keadaan Orang-orangKafir dan Orang-orangMukmin di Dunia dan Akhirat dan menyatakan perbedaan keadaan Mereka dan Hasil yang Mereka peroleh. Dan Surah ini menerangkan tentang HukumPerang dan cara Orang-orangMukmin menghadapi Orang-orangKafir.

Hubungan SurahMuhammadDengan SurahAl Fath
1.   Pada kedua Surah ini terdapat keterangan-keterangan mengenai Orang-orangMukmin yang Ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai Orang-orangMusyrik dan Munafik.
2.     Pada SurahMuhammadterdapat Perintah agar Meminta Ampun kepada Allah Swt, sedang pada SurahAl Fath disebutkan Janji Allah Swt,BahwaOrang-orangMukmin yang Beramal Saleh akan mendapat Ampunan dan Pahala yang Banyak dari Allah Swt,.
3.    Pada SurahMuhammaddiperintahkan supaya Nabi Muhammad Saw,Memerangi Musuh-musuh Allah Swt, sedang dalam SurahAl Fath dinyatakan Bahwa Allah Swt, akan memberikan Kemenangan kepada Nabi Muhammad Saw,.