MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Bayyinah dan Hubungannya dengan Surah Al Zalzalah

Penjelasan Lengkap Surah Al Bayyinah dan Hubungannya dengan Surah Al Zalzalah
Add Comments
8/04/2017Surah Al Bayyinah Ayat 1-8

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Bayyinah secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al Zalzalah. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Bayyinah terdiri atas 8 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah Surah Ath Thalaq. Surah Al Bayyinah Merupakan Surah Ke-98 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Qadr. Dinamai Al Bayyinah (Bukti yang Nyata) diambil dari Perkataan Al Bayyinah yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Pernyataan dari Ahli Kitab dan Orang-orang Musyrik bahwa mereka akan tetap dalam Agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad Saw, datang mereka terpecah belah, ada yang Beriman dan ada yang tidak, padahal Nabi yang datang itu Sifat-sifatnya sesuai dengan Sifat-sifat yang mereka kenal pada Kitab-kitab mereka dan membawa Ajaran yang Benar yaitu Ikhlas dalam Beribadah, mendirikan Sholat, dan Menunaikan Zakat.

Surah Al Bayyinah

Dalam Surah Al BayyinahAllah Swt, menerangkan bahwa Ajaran Nabi Muhammad Saw, adalah ajaran yang Benar dan Agama yang dibawanya adalah Agama yang Lurus yang mencakup Pokok-poko ajaran yang dibawa Nabi-nabi yang dahulu.

Hubungan Surah Al Bayyinah Denga Surah Az Zalzalah
Pada Surah Al Bayyinah diterangkan orang yang akan mendapat balasan yang Baik dan orang yang akan mendapat Siksa, sedang Surah Az Zalzalah menerangkan kapan datangnya balasan itu.