MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Hadiid dan Hubungannya dengan Surah Al Mujaadilah

Penjelasan Lengkap Surah Al Hadiid dan Hubungannya dengan Surah Al Mujaadilah
Add Comments
8/02/2017Surah Al Hadiid Ayat 1-3

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Hadiid secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al Mujaadilah. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Hadiid terdiri atas 29 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah Surah Az Zalzalah. Surah Al Hadiid Merupakan Surah Ke-57 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Waaqi'ah. Dinamai Al Hadiid (Besi), diambil dari Perkataan Al Hadiid yang terdapat pada Ayat 25 Surah ini.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
1.       Keimanan:
Hanya kepada Allah Swt, kembali semua urusan, Beberapa Sifat Allah Swt, dan beberapa Asmaa-ul Husnaserta pernyataan Kekuasaan Allah Swt, di Langit dan di Bumi.

2.       Hukum-hukum:
Perintah menafkahkan Harta.

3.       Dan lain-lain:
Keadaan Orang-orang Munafik di Hari Kiamat, Hakikat kehidupan Dunia dan kehidupan Akhirat, tujuan Penciptaan Besi, tujuan diutusnya para Rasul, Kehidupan Kerahiban dalam Agama Nasrani bukan berasal dari ajaran Nabi Isa a.s., Celaan kepada Orang-orang Bakhil dan Orang yang menyuruh Orang-orang lain berbuat Bakhil.

Get to Know Surah Al Hadiid

Surah Al Hadiid pada umumnya menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan anjuran Bernafkah dan membelanjakan Harta di jalan Allah Swt,. Dan juga menerangkan Bahwa Allah  Swt, mengutus para Nabi dengan membawa Agama untuk kebahagiaan Hidup Manusia di samping itu menciptakan Besi yang Bermanfaat bagi Manusia dalam kehidupannya dan untuk mempertahankan Agama yang dibawa oleh Rasul-rasul itu.

Hubungan Surah Al Hadiid Dengan Surah Al Mujaadilah
1.   Pada Surah Al Hadiid disebutkan beberapa Al Asmaa-ul Husna, di antaranya ialah Al Bathin dan Mengetahui segala sesuatu, sedang pada Surah Al Mujaadilah disebutkan Bahwa Allah  Swt, Mengetahui Pembicaraan-pembicaraan yang dirahasiakan.
2.      Pada akhir Surah Al Hadiid disebutkan Bahwa Allah Swt, mempunyai Karunia-Nya kepada Wanita, yaitu dengan menghilangkan Hal-hal yang merugikan pihak Wanita pada Hukum Zhihar yang Berlaku di kalangan Arab Jahiliyah.