MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Qamar dan Hubungannya dengan Surah Ar Rahmaan

Penjelasan Lengkap Surah Al Qamar dan Hubungannya dengan Surah Ar Rahmaan
Add Comments
8/02/2017Surah Al Qamar Ayat 1-3

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Qamar secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Ar Rahmaan. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Qamar terdiri atas 55 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesedah Surah Ath Thaariq. Surah Al Qamar Merupakan Surah Ke-54 didalam Al-Qur’an Setelah Surah An Najm. Nama Al Qamar (Bulan) diambil dari perkataan Al Qamar yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini. Pada Ayat ini diterangkan tentang terbelahnya Bulan sebagai Mukjizat Nabi Muhammad Saw,.

Pokok-pokok Isinya, ialah :
1.       Keimanan:
Pemberitaan Bahwa datangnya Hari Kiamat sudah Dekat, semua yang ada pada Alam adalah dengan Ketetapan Allah Swt, kehendak Allah Swt, pasti Berlaku, serta Tiap-tiap pekerjaan Manusia dicatat oleh Malaikat.

2.       Kisah-Kisah:
Kisah Kaum yang Mendustakan Rasul-rasul di masa dahulu, seperti Kaum Nabi Nuh a.s, Kaum 'Aad, Tsamud dan Fir'aun.

3.       Dan lain-lain:
Orang-orang Kafir dikumpulkan di Akhirat dalam keadaan Hina dan akan menerima Balasan yang setimpal, serta celaan terhadap Orang-orang yang tidak memperhatikan Ayat-ayat Al-Qur’an.

Surah Al Qamar - The Moon

Surah Al Qamar mengandung hal-hal yang Berhubungan dengan Janji dan Ancaman Allah Swt, keadaan Umat-umat dahulu yang Mendustakan Rasul-rasul Mereka agar menjadi pelajaran bagi Umat-umat yang datang kemudian, ancaman kepada Orang-orang Kafir Bahwa Mereka akan diazab pada Hari Kiamat dan balasan diterima oleh Orang-orang yang Takwa di Akhirat nanti.

Hubungan Surah Al Qamar Dengan Surah Ar Rahmaan
1.     Surah Al Qamarmenerangkan keadaan Orang-orang Kafir di Neraka dan keadaan Orang-orang Mukmin di Syurga secara garis besarnya, sedang Surah Ar Rahmaan menerangkan secara agak luas.
2.   Surah Al Qamarmenyebutkan azab yang ditimpakan kepada Umat-umat dahulu yang mendurhakai Nabi-nabi Mereka, sedang Surah Ar Rahmaanmenyebutkan nikmat Allah Swt, yang telah dilimpahkan-Nya kepada Hamba-hamba-Nya, tetapi kebanyakan Mereka tidak Mensyukurinya.