MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Al Zalzalah dan Hubungannya dengan Surah Al ‘Aadiyaat

Penjelasan Lengkap Surah Al Zalzalah dan Hubungannya dengan Surah Al ‘Aadiyaat
Add Comments
8/04/2017Surah Al Zalzalah Ayat 1-8

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Al Zalzalah secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al ‘Aadiyaat. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Al Zalzalah terdiri atas 8 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Madaniyyah diturunkan sesudah Surah An Nisaa'. Surah Al Zalzalah Merupakan Surah Ke-99 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Bayyinah. Nama Al Zalzalah diambil dari kata: Zilzaal yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini yang berarti Goncangan.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Kegoncangan Bumi yang amat hebat pada Hari Kiamat dan Kebingungan Manusia ketika itu, Manusia pada Hari Kiamat itu dikumpulkan untuk Dihisab segala Amal Perbuatan mereka.

Surah Al Zalzalah

Surah Az Zalzalahmenerangkan Tanda-tanda Permulaan Hari Kiamat dan pada Hari itu Manusia akan melihat sendiri Hasil Perbuatan mereka, Baik ataupun Buruk, meskipun sebesar Dzarrah.

Hubungan Surah Az Zalzalah Dengan Surah Al 'Aadiyaat
Surah Az Zalzalah menerangkan balasan atas Perbuatan yang Baik dan yang Buruk, sedang pada Surah Al 'Aadiyat Allah Swt, mencela Orang-orang yang telah mencintai Kehidupan Dunia dan mengabaikan Kehidupan Akhirat dan tidak mempersiapkan diri mereka untuk Kehidupan Akhirat itu dengan Amal Kebajikan.