MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah Ar Rahmaan dan Hubungannya dengan Surah Al Waaqi’ah

Penjelasan Lengkap Surah Ar Rahmaan dan Hubungannya dengan Surah Al Waaqi’ah
Add Comments
8/02/2017Surah Ar Rahmaan Ayat 1-18

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah Ar Rahmaan secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al Waaqi’ah. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah Ar Rahmaan terdiri atas 78 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah Surah Ar Ra'du. Surah Ar Rahmaan Merupakan Surah Ke-55 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Al Qamar. Dinamai Ar Rahmaan (Yang Maha Pemurah), diambil dari perkataan Ar Rahmaan yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini. Ar Rahmaan adalah salah satu dari Nama-nama Allah Swt,. Sebagian besar dari Surah ini menerangkan kepemurahan Allah Swt, kepada Hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan Nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di Dunia maupun di Akhirat nanti.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
1.       Keimanan:
Allah Swt, mengajar manusia pandai Berbicara, Pohon- pohonan dan Tumbuh-tumbuhan tunduk kepada Allah Swt, Allah Swt, selalu dalam Kesibukan, seluruh Alam merupakan nikmat Allah Swt, terhadap Ummat Manusia, serta Manusia diciptakan dari Tanah dan Jin dari Api.

2.       Hukum-hukum:
Kewajiban Mengukur, Menakar, dan Menimbang dengan Adil.

3.       Dan Lain-lain:
Manusia dan Jin tidak dapat melepaskan diri dari Kekuasaan Allah Swt, banyak dari Ummat Manusia yang tidak Mensyukuri Nikmat Tuhan, Nubuwat tentang Hal-hal yang akan terjadi dan Hal-hal itu Benar-benar terjadi seperti tentang terusan Sues dan Panama.

Surah Ar Rahman

Surah Ar Rahmaan menyebutkan Bermacam-macam Nikmat Allah Swt, yang telah dilimpahkan kepada Hamba-hamban-Nya yaitu dengan Menciptakan Alam dengan segala yang ada padanya. Kemudian diterangkan Pembalasan di Akhirat, keadaan penghuni Neraka dan keadaan penghuni Syurga yang dijanjikan Allah Swt, kepada Orang yang Bertakwa.

Hubungan Surah Ar Rahmaan Dengan Surah Al Waaqi'ah
1.      Kedua Surah ini sama-sama menerangkan keadaan di Akhirat dan keadaan di Syurga dan di Neraka.
2.    Dalam Surah Ar Rahmaan diterangkan Azab yang ditimpakan kepada Orang-orang yang Berdosa dan Nikmat yang diterima Orang-orang yang Bertakwa, dijelaskan Bahwa ada dua macam Syurga yang disediakan bagi Orang-orang Mukmin. Pada Surah Al Waaqi'ah diterangkan pembagian manusia di Akhirat pada Tiga Golongan, yaitu Golongan Kiri, Golongan Kanan dan Golongan Orang-orang yang lebih dahulu Beriman dan diterangkan pula bagaimana nasib masing-masing Golongan itu.