MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Penjelasan Lengkap Surah At Tiin dan Hubungannya dengan Surah Al A’laq

Penjelasan Lengkap Surah At Tiin dan Hubungannya dengan Surah Al A’laq
Add Comments
8/04/2017Surah At Tiin Ayat 1-8

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...

Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Surah At Tiin secara Lengkap dan Hubungannya dengan Surah Setelahnya yaitu Surah Al A’laq. Langsung saja berikut Penjelasan Lengkapnya.

Surah At Tiin terdiri atas 8 Ayat, termasuk Golongan Surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah Surah Al Buruuj. Surah At Tiin Merupakan Surah Ke-95 didalam Al-Qur’an Setelah Surah Alam Nasyrah. Nama At Tiin diambil dari kata At Tiin yang terdapat pada Ayat Pertama Surah ini yang artinya Buah Tin.

Pokok-pokok Isinya, ialah:
Manusia Makhluk yang Terbaik Rohaniah dan Jasmaniah, tetapi mereka akan dijadikan Orang yang amat rendah jika tidak Beriman dan Beramal Saleh dan Allah Swt, adalah Hakim Yang Maha Adil.

Surah At Tiin menerangkan Kedudukan Manusia dan Keadilan Allah Swt,.

Hubungan Surah At Tiin Dengan Surah Al 'Alaq
1.     Surah At Tiin menerangkan Bentuk Kejadian Manusia dan Surah Al 'Alaq menerangkan Bahwa Manusia dijadikan pada Permulaannya dari Segumpal Darah.
2.    Pada Surah Al 'Alaqdijelaskan lagi beberapa Sifat-sifat Manusia yang menjadikan mereka Hina dan Sengsara, dan Sifat-sifat Manusia yang menjadikan mereka Berbahagia.