MASIGNASUKAv102
6998101287389560820

Iman Kepada Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Iman Kepada Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Add Comments
4/20/2019


Penjelasan Iman Kepada Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, Karunia, Taufik dan Hidayah-nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hidup di Dunia ini, serta semoga kita semua selalu mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...

Shalawat, Salam serta Taslim kepada sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam Nabi Besar Sayyidina Maulana Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman Kegelapan dan Kebodohan menuju zaman Terang Benerang, sangat jelas perbedaan antara Hak dan Bathil serta penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat ini.

Pada Artikel ini kami akan menjelaskan tentang Iman Kepada Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum masuk ke Materi marilah kita membaca Ta‘awuz : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ “A’udzu billahi minasy syaithonir rojiim” dan Basmalah : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ “Bismillahirraahmanirrahiim” Agar Bacaan yang dibaca menjadi Berkah dan Bermanfaat. آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ “Aamiin ya Rabbal'alamin” ...

Rukun Iman yang ke 3 menyebutkan "Iman kepada Kitab-Kitab Allah
Subhanahu Wa Ta'ala". Kitab adalah kalam suci Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya untuk membimbing manusia / umat nabi dan rasul tersebut ke jalan yang benar.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada beberapa orang rasul-Nya yang mengandungi suruhan dan larangan, halal dan haram, peringatan dan janji serta ancaman Allah ke atas makhluk-Nya.

Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada beberapa orang rasul-Nya mempunyai empat buah kitab iaitu At-Taurat, Az-Zabur, Injil dan Al-Qur’an.

Kitab Taurat
Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ‘Alaihi Sallam dalam bahasa Qibti. Kitab ini menerangkan hukum-hukum syariat dan aqidah serta keimanan yang sebenar dan yang diredhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kitab ini juga menjelaskan akan dibangkitkan dan diutus seorang nabi dan rasul yang terakhir daripada keturunan Nabi Ismail putera Nabi Ibrahim ‘Alaihi Sallam yang akan membawa syariat baru dan menasakhkan syariat-syariat yang terdahulu. Selain itu, kitab ini ada menyebut mengenai syurga, neraka, ba’ath (bangkit selepas mati), hisab (perhitungan amal baik dan jahat), mahsyar, mizan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan persoalan hari kiamat.

Kitab Zabur
Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud ‘Alaihi Sallam dalam bahasa ‘Ibrani. Kitab ini hanya memuatkan fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan yang mesti dijalankan oleh umatnya. Kitab ini tidak memuatkan syariat Allah dan hukum-hukum agama kerana Nabi Allah Daud ‘Alaihi Sallam hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut syariat yang diberikan kepada Nabi Musa ‘Alaihi Sallam yang terdahulu daripadanya.

Kitab Injil
Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa ‘Alaihi Sallam dalam bahasa Suryani. Di dalamnya disebutkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh umat manusia mentauhidkan-Nya  dan melarang mereka itu menyukutukan-Nya dengan sesuatu benda atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Di dalam kitab ini juga ada didapati tentang keterangan akan dibangkitkan dan diutus seorang nabi dan rasul yang dimaksudkannya ialah Nabi Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam.

Kitab Al-Qur'an
Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab.  Al-Qur’an merupakan kitab terakhir diturunkan oleh Allah kepada penyudah segala rasul iaitu Nabi Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam dan mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu turun daripadanya. Al-Qur’an mengandungi saranan-saranan supaya manusia mengalihkan pandangan dan memikirkan kejadian Allah di langit dan bumi untuk mendapat bukti kewujudan dan kekuasaan Allah serta untuk mengenal segala sifat-sifat Allah. Selain itu, di dalam Al-Qur’an Allah telah menceritakan kepada kita berita-berita umat yang terdahulu serta pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalamnya dan menjelaskan kepada kita tentang ulama-ulama agama yang terdahulu telah menyelewengkan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka.

Al-Qur’an juga mengandungi hukum-hukum umum yang sesuai di sepanjang zaman dan bagi semua umat yang menjamin mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta mengajak manusia kepada akhlak yang mulia seperti sabar, bersifat benar, amanah, adil, mengajak kepada makruf, melarang mungkar dan sebagainya. Al-Qur’an juga ada memberitahu tentang sumber-sumber alam dan rahsia-rahsia kejadian yang boleh diterokai oleh kajian-kajian ilmiah seperti kegunaan air dan angin.

Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Shallawlahu ‘Alaihi Wasallam, maka kitab suci yang wajib kita pelajari dan dijadikan petunjuk adalah Kitab suci Al-Qur'an. Sementara tiga kitab lainnya, meskipun dikatakan saat ini masih ada, namun isinya sudah berubah. Sehingga kita hanya wajib mengetahui dan percaya bahwa kitab tersebut termasuk kitab suci Allah yang ada pada zaman nabi dan rasul yang menerimanya untuk menuntun umat nabi dan rasul tersebut.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dapat selalu Mempelajari dan Mengamalkan Isi Kandungan Al-Qur’an.


Demikian Artikel tentang Iman Kepada Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akhiri dengan mebaca Hamdallah : اَ الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ “Alhamdulillahirabbil ’Alamin”.